2022

Sæsonstart i 2022 er 6/1.

Husk at tilmelde din hund til det/de hold, du vil deltage på.

Hvis du ikke er medlem af klubben endnu, skal du bruge indmeldelsesformularen på hjemmesiden, udfylde en blanket, som du kan få af din træner, eller sende en mail til kasserer@koegesgladehundeskole.dk. Vi skal bruge dit navn, adresse, tlf, og e-mail. Vi sender statistik til DGI, så vi skal også bede om dit fødselsår. Derudover skal du skrive hundens navn, race samt vaccinations- og forsikringsoplysninger. Og så selvfølgelig hvilket hold, du vil tilmeldes.