Generalforsamling

Der vil blive afholdt generalforsamling i forbindelse med sommerafslutningen. Dagsorden findes her (åbner i nyt fagblad). Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

SØNDAG D. 16. JUNI KL. 12-14 PÅ TRÆNINGSPLADSEN

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød talstærkt op til et par hyggelige timer, hvor klubben byder på lidt at spise og drikke, hyggeligt samvær og sjove udfordringer til hundene.